Ridehusplan oktober 2020

Kære medlemmer

Så er der lavet en opdateret ridehusplan, den er pt hængt op i Hal A og kommer meget snart op at hænge i hal B/C. Det nye er, der er byttet lidt rundt på enkelte underviseres dage og tidspunkter og der er tilføjet kvadrilje ridning om mandagen - læs mere her

Ridehusplan oktober 2020 

Download ridehusplanen til print her

Vi går en koldere tid i møde, og derfor vil der være mere pres på vores ridehaller, så husk:

 • Faciliteterne er åbne fra kl. 06:00 - 23:00 alle ugens dage. 
 • Privat undervisning er tilladt frem til kl. 15.00 på hverdage, herefter kan der kun benyttes vores fast tilknyttede undervisere.
 • Medlemmer kan benytte ridehuset imens der undervises i dressur, men der skal tages hensyn til undervisningen.
 • Alle der underviser og modtager undervisning på SLR skal være medlem af SLR.  
 • Det er kun medlemmer af SLR med E-kort der kan benytte SLR´s faciliteter.
 • Se kontaktoplysninger på vores undervisere her
 • Meld dig ind i SLR og køb e-kort her
 • Se ridehus reglementet her

mvh

Bestyrelsen

 

 GF 2020 

 Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Kære medlem af SLR

Hermed invitation til den årlige generalforsamling i Slangerup-Lynge Rideklub (SLR).

Generalforsamlingen afholdes den 26. oktober kl. 19:00 på Kingoskolen, Strandstræde 28A, 3550 Slangerup

Vi ser frem til at se dig - og at du bakker op om foreningsarbejdet, ved at deltage på den årlige generalforsamling. Alle stemmeberettigede medlemmer kan deltage i aftenens afstemninger. Se nærmere om stemmeret i vores vedtægter på vores hjemmeside

Med venlig hilsen
bestyrelsen

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7.

På valg:

- Christina Just Henriksen (modtager ikke genvalg)
- Susanne Guldberg (modtager ikke genvalg)
- Mina Kestler (modtager genvalg)

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg:

- Tina Frandsen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 revisorer.

På valg: 

- Mette Lorentzen (modtager genvalg)
- Bente Jensen (modtager genvalg)

8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Download invitationen til print her

***Korrektion til indkaldelse til GF 2020***

Der har desværre sneget sig en fejl ind i vores indbydelse, pkt. 8: Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. udgår, da generalforsamlingen i 2019 besluttede at lade punktet udgå (se evt. under pkt. 9 i referatet fra 2019 for uddybning) Korrektion samt revideret dagsorden er sendt via mail til alle medlemmer den 19.10.2020) Download referat fra 2019 her og materialet fra GF 2019 her

Er det dig SLR mangler

Vil du…

 • Være med til at udvikle klubben?
 • Tage beslutninger der gør en forskel?
 • Bringe dine idéer frem i lyset og realisere dem?
 • Skabe fremtiden for SLR?

Er du klar på…

 • At vise hvad vi mangler?
 • At gøre den afgørende forskel for vores medlemmer og dig selv?
 • At bruge din indflydelse når det gælder?
 • At træde i karakter og stå forrest?

Det kræver…

 • Engagement, vilje og gejst.
 • En personlighed der udfordrer og bidrager positivt.
 • At du giver den en ekstra skalle for fællesskabet og inspirerer andre til at gøre det samme.
 • Lidt tid, meget glæde og endnu mere passion for ridesporten..

Så glæder vi os til at opleve…

 • Din dedikation
 • Dine idéer
 • Din begejstring
 • Dit kandidatur til bestyrelsen på Generalforsamlingen mandag d. 26. oktober.

Meld dig som kandidat til bestyrelsen i SLR på GF 2020 den 26. oktober, og vær med til at forme din klub som du ønsker den. Vi glæder os til at blive udfordret.

Alle medlemmer af SLR modtager meget snart en invitation til GF med dagsorden og relevante dokumenter via mail.

Se mere om Generalforsamlingen her

Kære medlemmer

I weekenden den 24. og 25. oktober afholder vi dressur stævne på SLR. På grund af Corona restriktionerne, er faciliteterne desværre lukkede for medlemmer, der ikke skal starte stævne i den weekend. Årsagen er, der desværre stadig er et max på, hvor mange vi må være på matriklen i forhold til myndighedernes retlingslinjer.

Vi henstiller til at det bliver overholdt, da overtrædelse af myndighedernes restriktioner kan give en klækkelig bøde - både til den der overtræder dem og til SLR. Se evt. mere om restriktionerne her. Overvejer du at melde dig til start, se klasserne her

Tak for din forståelse :-)

Mvh

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Husk

Kære medlemmer af SLR

Faciliteterne er lukkede søndag den 11. oktober
Der afholdes ponyspringstævne søndag den 11. oktober. I den forbindelse er faciliteterne desværre lukkede for medlemmer med E-kort, der ikke starter. Det er pga. de gældende Corona restriktioner, der sætter en begrænsning på, hvor mange vi må være på matriklen. Vi henstiller til at det bliver overholdt, da overtrædelse af myndighedernes restriktioner kan give en klækkelig bøde - både til den der overtræder dem og til SLR. Se evt. mere om restriktionerne her

Hal A lukket for ridning uge 42
I uge 42 afholder vi De unges uge. I den forbindelse er hal A lukket for ridning i tidsrummet kl. 09:00 - 16:00, da den skal benyttes til arrangementet - alle andre faciliteter kan benyttes af medlemmer med E-kort. Se mere og programmet for de unges uge her.

Annoncer