Regler for optjening af gratis start.

  1. Du skal melde dig til når udvalget søger hjælpere, således at du står på listen inden stævnet.
  2. Du skal hjælpe mindst 3 timer før der udløses en start.
  3. Der kan kun optjenes 1 start pr. stævne.
  4. Ved endt hjælper tjans skal der tjekkes ud i sekretariatet, så din start bliver noteret og gemt.
  5. Der kan optjenes starter til kommende stævner, hvis man ikke har mulighed for at starte til igangværende stævne.

Med venlig hilsen Spring- og Dressurudvalget