Regler for optjening af gratis start.

  1. Du skal melde dig til når udvalget via facebook SLR´s medlemsgruppe søger hjælpere, således at du står på listen inden stævnet.
  2. Du skal hjælpe mindst 3 timer sammenlagt for hele stævnet før der udløses 1 start.
  3. Der kan kun optjenes 1 start pr. stævnedag.
  4. Ved endt hjælper tjans skal der tjekkes ud i sekretariatet, så din start bliver noteret og gemt.
  5. Der kan optjenes starter til kommende stævner, hvis man ikke har mulighed for at starte til igangværende stævne.

Forældre har mulighed for at optjene 1 hjælpestart pr. stævne og overdrage dem til sit barn/børn som skal være medlem af klubben.