Regler for optjening af gratis start.

  1. Du skal melde dig til når udvalget søger hjælpere, således at du står på listen inden stævnet.
  2. Du skal hjælpe mindst 3 timer før der udløses en start.
  3. Der kan kun optjenes 1 start pr. stævnedag for medlemmer.
  4. Ved endt hjælper tjans skal der tjekkes ud i sekretariatet, så din start bliver noteret og gemt.
  5. Der kan optjenes starter til kommende stævner, hvis man ikke har mulighed for at starte til igangværende stævne.

Forældre har mulighed for at optjene 1 hjælpestart pr. stævne og overdrage dem til sit barn/børn