• Faciliteterne er åbne for fra kl. 6.00 til kl. 23.00 for ridning.
 • Ridning på SLRs område er kun tilladt med fornøden tilladelse eller medlemskab. 
 • Passive medlemmer må ikke færdes til hest på området. 
 • Aktive medlemmer uden etablissementkort kan starte for SLR ved stævner. 
 • Aktive medlemmer med etablissementkort kan benytte alle SLRs faciliteter med de begrænsninger, der er i aktivitetsplanen. 
 • Medlemskab skal være betalt før anvendelse af området. Ryttere uden medlemskab vil blive bortvist omgående. 
 • Færdsel til og fra SLR skal ske under hensyntagen til ryttere, der færdes i området både til hest og til fods. 
 • Råben og støjen er ikke tilladt. 
 • Hestetrailere samt andre køretøjer skal henstilles på de anviste pladser. 
 • Parkering foran porte, døre eller andre uhensigtsmæssige steder er ikke tilladt. 
 • Opbinding af heste til rækværket omkring ridebanerne er ikke tilladt. 
 • Løsgående hunde er ikke tilladt. 
 • Ved benyttelse af klubbens materiel skal dette stilles på plads efter brug. 
 • Ridehjelm er obligatorisk med henvisning til sikkerhedsreglementet. 
 • Ryttere skal respektere de anvisninger, der gives af ansatte indtruktører, bestyrelsesmedlemmer eller banepasseren.
 • Det er ikke tilladt at færdes på SLR´s faciliteter med syge dyr. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.