Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed
Og træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af sted og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved udsendelse af brev eller i elektronisk form. Varsling sker samtidig på klubbens hjemmeside senest den 1. oktober.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest den 15. oktober og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. Forslag sendes til mail adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Se mere om klubbens generalforsamling i vores vedtægter