Det særlige ved SLR er, at siden 1961 er klubben drevet frivilligt af medlemmer for medlemmer. Der er ingen ansatte til at drive administrationen, styre kommunikationen, styre drift og vedligehold, koordinere stævner, arrangere kurser, male springmateriel og meget meget mere. Alt det der sker i SLR sker fordi vi har nogle ildsjæle, der lægger tid og kræfter i det, de brænder for.
 
Bestyrelsen i SLR er også alle frivillige, der alle har det til fælles, at de brænder for SLR og vil gøre sit bedste for, at vi har en god klub med faciliteter i topklasse. Bestyrelsen står for den daglige ledelse og drift af SLR´s anlæg og faciliteter. 

Den tid SLR får, er fritid = værdifuld. Derfor skal vi bruge den værdifulde tid vi får, til noget der batter, og gør en forskel for klubben. Derfor har vi i bestyrelsen aftalt en retningslinje i forhold til hvordan i får fat i os i forbindelse med drift og vedligehold af vores faciliteter: 

Vil du i kontakt med bestyrelsen, der står for drift og vedligehold af faciliteterne, skal du sende os en mail på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bestyrelsen har alle intentioner om at gå i konstruktiv dialog med medlemmerne af SLR, alle medlemmerne, og ikke kun de, der er mest aktive på Facebook eller andre sociale medier. At henvendelser vedr. drift bør ske via email, og ikke via de sociale medier sikrer dels, at viden, historik, forslag osv. arkiveres hensigtsmæssigt og dels at de bestyrelsesmedlemmer, for hvem det enkelte emne er relevant, har let ved at finde tilbage i det.

Bestyrelsessammensætningen:

Formand

  • Katrine Bjarni

Næstformand

  • Trine Sjöberg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Camilla Helmundt Bermann
  • Anja Sohn Henriksen
  • Karina Juliet Davies
  • Nastassia Philippa Ulrich
  • Lars Nielsen


Suppleanter:

  • Helene Sillemann

Hvad laver bestyrelsen?
og hvordan er den sammensat?

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Der er kun 1 krav – udover at man skal være medlem, og det er, at man ikke må have ridesport som hovederhverv. Det er bestemt via vores vedtægter (se dem her). Man bliver valgt for 2 år ad gangen som bestyrelsesmedlem, og for 1 år af gangen som suppleant. SLR er en forening, og er drevet frivilligt af ildsjæle. Ingen i bestyrelsen modtager betaling for deres arbejde.

Hvad laver bestyrelsen?
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at SLR er flydende – både i forhold til drift af foreningen bag kulissen - det er opgaver, man ikke kan se, og opgaver i forhold til bygningerne og faciliteterne, det er opgaver, der er nemme at se. Udover dette, står bestyrelsen for al kommunikation – både til medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, kommunen, DIF, DGI og DRF.  Du skal beregne 1 møde pr. måned med bestyrelsen + de opgaver, der bliver tildelt, der skal arbejdes med mellem møderne. Hovedoverskriften på mange af opgaverne er drift, for SLR er en stor klub med mange driftsopgaver af faciliteterne og ingen fastansatte.

Meget af bestyrelsens arbejde foregår bag kulissen
Det man ikke kan se. Det er fx administration af foreningen: medlemsadministration (ind- og udmeldelser, bestilling af E-kort, svar på henvendelser m.m.), koordinering af events, aftaler med sponsorer, indhentning af tilbud fra leverandører, indberetning af medlemstal, søge tilskud ved kommunen etc. Bestyrelsen bruger også meget tid på kommunikation med medlemmer – det er primært via mails, nyhedsbreve, hjemmesiden og facebook, der er også koordination og kommunikation med  samarbejdspartnere, kommunen, sponsorer og meget mere.

Den daglige drift: vedligehold og drift af bygninger og faciliteter 
Det er alt det man kan se. Det indbefatter en masse blandede opgaver fx sørge for at udbedre akut og planlagte opgaver, overalt på SLR – både baner, ridehaller, materiel, klubhus m.m. Nogle af opgaverne løses på de 2 arbejdsdage, resten bliver løst af bestyrelsens medlemmer eller håndværkere.

Hvert år udfærdiger bestyrelsen en liste med nye projekter – der ikke er planlagte driftsopgaver, som ønskes gennemført i løbet af et år som så bliver delt ud mellem bestyrelsesmedlemmerne af projekter – udover driften kan der fx nævnes: nye porte og barrierer i hal B/C, opgradering af ridehaller med ny flokker, installering af ny varmepumpe i klubhus, rensning af tagrender, reparation af vandingsanlæg, maling af springmateriel o.lign.

Der er også de planlagte driftsopgaver
Der er noget lagt ud til eksterne. Fx de grønne områder, pleje af ridebaner/haller. Derudover er der en masse små opgaver, som bliver løst i løbet af året, så SLR har flotte faciliterer at tilbyde til medlemmerne og vores gæster, der starter stævner. Eksempler på de planlagte opgaver er fx vedligehold af vandingsanlæg, service på maskiner, gennemgang af leverandør aftaler (så vi sikrer os den bedste service til den rigtige pris) tømning af containere og affaldsspande, gennemgang af materiel og udskiftning af det slidte, løbende reparation og maling, opretning af ridehusbunde.

Bestyrelsen skal også sikre fremdrift, og samtidig have styr på økonomien
SLR skal selvfølgelig også udvikle sig, så sideløbende med alle driftsopgaverne, løser bestyrelsen også alle udviklingsopgaverne. Eksempler på nogle af disse er: digitaliseringen af medlemsadministrationen (den gennemførte bestyrelsen i 2019) udvikling og vedligehold af samarbejdet med sponsorer, ensretning af kommunikation og visuelt design, planlægning af medlemsarrangementer, søge fonde og tilskud, udvikle klubben, øge medlemstal, gennemføre kurser og events.

Så er du en ildsjæl, der vil være med til, at SLR fortsat er en god klub med gode veldrevne faciliteter, men samtidig vil tilføre klubben ekstra energi og nye friske ideer? Så tøv ikke med at stille op til bestyrelsen – vi glæder os til at byde dig velkommen.

Mvh

Bestyrelsen