Ridehusene refereres til som Hal A (det korte ridehus), og Hal B/C (det lange ridehus)

 • Det er ikke tilladt at longere og løsspringe i hal A ej heller i forbindelse med undervisning. Hal B/C kan anvendes til longering og løs springning i henhold til ridehusplan. Longering skal ske med nødvendigt hensyn til hallens øvrige ryttere og må kun ske ved max. 3 ryttere i hal B/C og i modsat ende af indgang. Ude springbanen kan benyttes til longering fra september mdr. til ude sæson starter, ellers henvises til dressurbanen ved hal B/C

 • Ridehallerne skal anvendes i overensstemmelse med aktivitetsplanen og er således lukket for ridning i det omfang, der er holdundervisning, stævner eller anden aktivitet i klubregi.
  Der er lukket for ridning når banepleje pågår dvs. benyt andre haller eller baner efter baneplejerens anvisning.

 • Der må kun undervises i ridning af instruktører, som anvist på aktivitsplanen for ridehallerne. Når der undervises i hal B/C bør dette forgå i modsat ende af indgangen. Undervisning/ hjælp er kun tilladt medlemmer med etablissement kort eller efter andre retningslinjer udstukket af bestyrelsen. I tidsrummet indtil kl. 15 kan et medlem ad gangen, med etablissement kort, modtage undervisning af egen underviser, såfremt det ikke er til gene for andre ryttere.I weekenden kan ryttere med egne underviser benytte området udenfor tidsrummet af klubbens trænere.

 • Vis hensyn når du skal til og fra ridehallerne samt ved på- og afsidning, så det ikke er til gene for andre ryttere

 • Dækkener skal lægges i hjørnet ved porten og ikke rundt langs barrieren.

 • Rid således at I mødes venstre skylder mod venstre skulder. 

 • Der skridtes på hovslaget.

 • Rid fortrinsvis samme volte når der er mange ryttere i ridehuset.

 • Råben og unødvendig brug af pisk er ikke tilladt da dette kan forstyrre andre ryttere. 

 • Intet medlem kan alene bestemme over ridehallen.

 • Programtræning må fortages under hensyntagen til andre ryttere evt. på tidspunkter, hvor der ikke er andre i hallen.

 • Hjelm er obligatorisk ligesom ridevest for springryttere under 18 år. Se gældende sikkerhedsvejledning.

 • Ridning skal være afsluttet senest kl. 23, hvor ridecentret lukker.

 • Sluk lyset hvis du er den sidste rytter. 

 • Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

 • Alle med etablissement kort har ret til at være i begge haller uanset om et medlem skal modtage holdundervisning før eller efter i en anden hal.

 • Der skal holdes en god tone i alle henseender rutinerede såvel som begyndere.

 • Udendøres springbanen kan benyttes og deles efter behov (uden for undervisning).

 

Sikkerhedsvejledning

Følgende bestemmelser gælder for ALLE som færdes og / eller rider på SLR´s anlæg.

 • For at ride ”frit” på anlægget skal rytteren have ryttermærke 2 eller tilsvarende kvalifikationer
 • Alle bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Alle under 18 år benytter godkendt sikkerhedsvest ved springning
 • Ridehusreglementet skal følges, det hænger i hallerne, og gælder HELE anlægget.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden træktov eller trense
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

Hvis vi skulle være så uheldige at der sker en ulykke:

 • Stands ulykken
 • Giv livsreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen ankommer 

SLR – Bestyrelsen 28. februar 2018

Hent ridehusreglement og sikkerhedsvejledning til print her