Ridehusene refereres til som:
Hal A (det korte ridehus), og Hal B/C (det lange ridehus)

Anvendelse af ridehallerne:

➤ Ridehallerne skal anvendes i overensstemmelse med ridehusplanen.
➤ Hallerne er lukket for ridning i det omfang, der er holdundervisning, stævner eller anden aktivitet i klubregi. Er hallerne lukkede, vil det annonceres på hjemmesiden og vores Facebookside.
➤ Der er lukket for ridning, når banepleje foregår - dvs. benyt andre haller eller baner efterbaneplejerensanvisning.
➤ Når du skal til og fra ridehallerne samt ved på- og afsidning, må det ikke være til gene for andreryttere.
➤ Gør opmærksom på din ankomst og afgang i hallerne, så vi undgår farlige situationer.
➤ Dækkener skal lægges i hjørnet ved porten i begge haller (ikke rundt langs barrieren).
➤ Rid således at I mødes venstre skulder mod venstre skulder.
➤ Der skridtes på hovslaget.
➤ Rid fortrinsvis samme volte, når der er mange ryttere i ridehuset.
➤ Råben og unødvendig brug af pisk er ikke tilladt, da dette kan forstyrre andre ryttere.
➤ Intet medlem kan alene bestemme over ridehallen.
➤ Programtræning må fortages under hensyntagen til andre ryttere – vælg evt. tidspunkter, hvorder ikke er andre i hallen.
➤ Du har pligt til at samle op efter hesten/ponyen inde og ude i de anbragte trillebører.
➤ Tømning foregår i container ved siden af indgangen til hal A.
➤ Hjelm er obligatorisk ligesom ridevest for springryttere under 18 år. Se gældende sikkerhedsvejledning.
➤ Ridning skal være afsluttet senest kl. 23, hvor alle ridefaciliteterne lukker.
➤ Sluk lyset hvis du er den sidste rytter.
➤ Alle med etablissementkort har ret til at være i begge haller uanset om et medlem skal modtageholdundervisning før eller efter i en anden hal.
➤ Der skal holdes en god tone i alle henseender - rutinerede såvel som begyndere.
➤ Udendørs-springbanen kan benyttes og deles efter behov (uden for undervisning).

Undervisning:

➤ Undervisning foregår ved instruktører, som anvist på ridehusplanen for ridehallerne.
➤ Når der undervises i hal B/C eller hal A, skal dette foregå i modsat ende af indgangen.
➤ Undervisning/hjælp ved egen instruktør i ridehallerne kan foregå i tidsrummet indtil kl. 15 påhverdage og i weekenderne. Efter kl. 15 på hverdage kan ryttere med egne undervisere benytte udendørsfaciliteterne.
➤ Det er en forudsætning, at den, der underviser/hjælper, er medlem af klubben.
➤ Kun et medlem ad gangen, med etablissementkort, kan modtage undervisning af egen underviser,hvis det ikke er til gene for andre ryttere.

Longering:

➤ Det er ikke tilladt at longere i hal A - ej heller i forbindelse med undervisning.
➤ Hal B/C kan anvendes til longering, når der ikke er fast undervisning iht. ridehusplanen.
➤ Longering skal ske i modsat ende af indgang samt med nødvendigt hensyn til hallens øvrigeryttere.
➤ Er der mere end 3 ryttere i hal B/C, må der ikke longeres.
➤ Ude-springbanen kan benyttes til longering fra september måned til udesæsonen starter, ellers henvises til dressurbanen ved hal B/C.

Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen

Hent reglementet til print her

Se den aktuelle ridehusplan her

________________________________________________

Sikkerhedsvejledning

Følgende bestemmelser gælder for ALLE som færdes og / eller rider på SLR´s anlæg.

 • For at ride ”frit” på anlægget skal rytteren have ryttermærke 2 eller tilsvarende kvalifikationer
 • Alle bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Alle under 18 år benytter godkendt sikkerhedsvest ved springning
 • Ridehusreglementet skal følges, det hænger i hallerne, og gælder HELE anlægget.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden træktov eller trense
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

Hvis vi skulle være så uheldige at der sker en ulykke:

 • Stands ulykken
 • Giv livsreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen ankommer