GF 2019

GF 2019

Invitationen til GF 2019 er sendt ud via mail til alle medlemmer af SLR. I mailen er der vedhæftet et dokument, der indeholder: invitationen, 2 forslag fra bestyrelsen, som skal behandles under punkt 9 samt regnskabet. 

Skulle du imod forventning ikke have modtaget den, så kontakt os på mailen bestyrelsen@slr-rideklub.dk.

mvh bestyrelsen

-----------

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Kære medlem af SLR

Hermed invitation til den årlige generalforsamling i Slangerup-Lynge Rideklub (SLR).

Generalforsamlingen afholdes den 11. november kl. 19:00 i klubhuset, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup.

Alle stemmeberettigede medlemmer kan deltage i aftenens afstemninger. Se nærmere om stemmeret i vores vedtægter - se dem her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen:

Christina Just                                           Karina Lykkegaard

Susanne Guldberg                                   Yvonne Knudsen

Line Clausen                                            Poul Knudsen

Jeanette Lander

Agenda:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. 
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Læs mere om generalforsamlingen her

 

Annoncer