Ny bestyrelse i SLR

Ny bestyrelse i SLR

Kære medlemmer

På generalforsamlingen, der fandt sted den 26. november blev der valgt en ny bestyrelse ind. Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og bestyrelses sammensætningen ser således ud:

Formand:            Christina Just Henriksen
Næstformand:   Line Clausen
Kasserer:            Susanne Guldberg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Yvonne Pedersen
- Karina Lykkegaard
- Poul Knudsen
- Jeanette Lander

Suppleanter:

- Janne Visnek
- Tina Frandsen
- Julie Møller-Larsen

Du kan altid kontakte bestyrelsen via mail adressen: bestyrelsen@slr-rideklub.dk

Læs evt. referatet fra GF her

Annoncer