Indkaldelse til GF 2020 i SLR

 GF 2020 

 Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Kære medlem af SLR

Hermed invitation til den årlige generalforsamling i Slangerup-Lynge Rideklub (SLR).

Generalforsamlingen afholdes den 26. oktober kl. 19:00 på Kingoskolen, Strandstræde 28A, 3550 Slangerup

Vi ser frem til at se dig - og at du bakker op om foreningsarbejdet, ved at deltage på den årlige generalforsamling. Alle stemmeberettigede medlemmer kan deltage i aftenens afstemninger. Se nærmere om stemmeret i vores vedtægter på vores hjemmeside

Med venlig hilsen
bestyrelsen

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7.

På valg:

- Christina Just Henriksen (modtager ikke genvalg)
- Susanne Guldberg (modtager ikke genvalg)
- Mina Kestler (modtager genvalg)

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg:

- Tina Frandsen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 revisorer.

På valg: 

- Mette Lorentzen (modtager genvalg)
- Bente Jensen (modtager genvalg)

8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Download invitationen til print her

***Korrektion til indkaldelse til GF 2020***

Der har desværre sneget sig en fejl ind i vores indbydelse, pkt. 8: Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. udgår, da generalforsamlingen i 2019 besluttede at lade punktet udgå (se evt. under pkt. 9 i referatet fra 2019 for uddybning) Korrektion samt revideret dagsorden er sendt via mail til alle medlemmer den 19.10.2020) Download referat fra 2019 her og materialet fra GF 2019 her

Annoncer