Generalforsamling 2022

Din bestyrelse indkalder til general forsamling d. 15/11 - 2022 kl 19.00
i vores faciliteter på Slangerup Overdrev 1a Vi minder om, at hvis du har indkommende forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal det være skriftligt fremsendt  senest d. 15 oktober 2022 på mail: bestyrelsen@slr-rideklub.dk Læs gerne mere her:  HER

Der fremsendes dagsorden, regnskab og forslag til budget mindst 8 dage før mødet d. 15. nov. 2022.Ved samme lejlighed vil du blive bedt om at tilmelde dig generalforsamling, af hensyn til at sikre der er plads til alle, som ønsker at deltage. Vel mødtMed venlig hilsen Bestyrelsen SLR 

 

 

Annoncer