Vil du være med i maskinrummet i SLR?

Vil du være med i maskinrummet i SLR?
Klubben vil gerne invitere dig med ind i maskinrummet, og spørge om du kunne tænke dig og deltage i et af vores udvalg? Vi mangler dig!

Det særlige ved SLR er, at siden 1961 er klubben drevet frivilligt af medlemmer for medlemmer. Der er ingen ansatte til at drive administrationen, koordinere stævner, arrangere kurser eller alt det andet, der sker på SLR. Det er super vigtigt vi løbende laver arrangementer idet klubbens økonomi bl.a. er baseret på den indtægt det giver os.  Alt det der sker i SLR sker fordi vi har nogle ildsjæle, der lægger tid og kræfter i det, de brænder for. Men vi skal bruge flere – Er det dig?

 Vi vil gerne have flere resurser at trække på i vores udvalg for at fordele arbejdet på lidt flere hoveder i vores 3 aktive udvalg: Dressur udvalget, springudvalget og skovudvalget. Alder er ingen hindring.

Dressurudvalget
Står bag alle de fantastiske dressurstævner, der bliver afholdt på SLR. Udvalget laver i gennemsnit 4-6 stævner om året. Udvalget mødes ad hoc nogle gange om året, for at planlægge stævne aktiviteten. 

Springudvalget
Er dem der arrangerer alle vores springstævner – både hest og pony. Udvalget laver i gennemsnit 4-6 stævner om året og udvalget mødes ad hoc nogle gange om året for at koordinere stævne aktiviteten. 

Opgaverne i stævne udvalgene mangfoldige, det er lige fra at planlægge stævnedatoer, udskrive klasserne, servicere deltagere på mail, klargøring op til stævnet, afvikling af stævnet. Der skal også være plads til at der er nogen stævner man ikke deltager i. Desuden er det ofte sådan at man måske også gerne selv vil nå og ride en start eller 2, og det skal der være plads til. Vi husker samtidig og hygge os og der er et godt sammenhold og god stemning.

Skovudvalget
Er vores nyeste udvalg. Det er dannet af en række ildsjæle der står bag arbejdet med at etablere officielle ridespor i Lystrup Skov. Opgaverne i udvalget er primært, at koordinere og udføre arbejdet med ridesporet. 

Send en mail til os på mailen bestyrelsen@slr-rideklub.dk, eller ved at besvare denne mail, så kontakter vi dig og sætter dig i forbindelse med den udvalgsformand, der er der hvor du tænker du har lyst til at lægge dine kræfter. Har du ikke mod på at være en del af vores udvalg, kan du skrive dig på vores hjælper lister og hjælpe til i forbindelse med stævner, og andre aktiviteter i SLR.

Vi glæder os til at høre fra dig
Hilsner fra din rideklub

Annoncer