Ret ind efter undervisernes anvisninger ift. Corona

Corona regler på SLR

Kære medlemmer

Da vi i bestyrelsen, uanset hvor gerne vi ville, ikke kan opholde os på SLR i døgndrift, og samtidig meget gerne ser eventuelle overskridelser af forsamlingsforbuddet afværget, inden dem der kan give bøder gør det.

Indskærpes det hermed, at undervisere på lige fod med bestyrelsen, har ret og pligt til at bidrage til opretholdelse af forbuddet, og om nødvendigt kan afvise folk, såfremt deres tilstedeværelse vil bryde dette.

Vi beder derfor alle respektere deres anvisninger til hest og som gæst, fordi det er bedst.

Pt. er retningslinjerne:

Udendørs under 21 år: Maks 50 personer samlet (undervisere og forældre tæller med)

Udendørs over 21 år: Maks 10 personer samlet (undervisere tæller med)

Udendørs er der ingen krav om mundbind.

Indendørs under 21 år: Maks 50 personer samlet (undervisere og forældre tæller med) og alle stående og gående skal bære mundbind (personer under 12 år er fritaget)

Indendørs over 21 år:  Maks 10 personer samlet (undervisere tæller med) Alle stående og gående skal bære mundbind.

  • Eksempler:
    En underviser er igang med undervisningen, der er 1 underviser, 1 elev og 8 tilskuere - alle er over 21 år. En rytter over 21 år kommer til, og vil benytte samme bane. Rytteren skal finde en anden bane at ride på, eller en af tilskuerne forlader banen/ridehallen, da man ikke må være mere end 10 personer over 21 år samlet på et sted af gangen. Alle tilskuere bærer mundbind, hvis de står op eller bevæger sig. Sidder de på fx en campingstol, må de gerne tage mundbindet af, men skal huske at holde min. 1 meters afstand (med mindre de er fra samme husstand) Børn under 12 år er undtaget.
  • En underviser er igang med undervisningen, der er 1 underviser, 1 elev og 8 tilskuere - alle er over 21 år. En rytter under 21 år kommer til, og vil benytte samme bane. Rytteren må gerne benytte samme bane at ride på, da man må være op til 50 personer under 21 år samlet på et sted af gangen. Alle tilskuere bærer mundbind, hvis de står op eller bevæger sig. Sidder de på fx en campingstol, må de gerne tage mundbindet af, men skal huske at holde min. 1 meters afstand (med mindre de er fra samme husstand)

Se mere om Corona restriktionerne og regler her

Annoncer