Ny bestyrelse

Ny bestyrelse

På den årlige ordinære generalforsamling blev der sammensat en ny bestyrelse. 

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig, og den nye sammensætning ser således ud:

Formand:           Christina Just Henriksen
Næstformand:  Karina Lykkegaard
Kasserer:           Janne Visnek

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Yvonne Pedersen
- Line Clausen
- Poul Knudsen
- Susanne Guldberg

Suppleanter:

- Mina Kestler
- Tina Frandsen

Referatet fra den ordinære generalforsamling sendes til alle medlemmer via mail meget snart

Med venlig hilsen

bestyrelsen
 

Annoncer