Bestyrelsen har konstitueret sig efter GF 2021

Kære medlemmer

Mandag aften den 6. december konstituerede bestyrelsen sig. Anita Edmondsen valgte at give stafetten videre og trådte dermed ud af bestyrelsen.

Tak til Anita for indsatsen i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser således ud:

Bestyrelsessammensætningen:

Formand:            Mina Albrecht Kestler
Næstformand:   Mette Lorentzen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Tina Jensen
  • Christina Nowak Skovmand
  • Helene Sillemann
  • Camilla Helmundt Bermann


Suppleanter:

  • June Liljefeld Nielsen
  • Maja Molin Christiansen
  • Mourad Lennart Berling Rezzoug
Annoncer